سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رامین سالارتاش –
فرهاد منوچهری –
نفیسه میرزاجانی –
امید بروجردی –

چکیده:

در این مقاله کاربرد دزیمترهای ترمولومینسانس در سنجش میزان دز رادیواکتیو جذب شده خاک مورد بررسی قرار گرفته است.
دزیمترهای ترمولومینسانس با استفاده از خاصیتی به همین نام عمل میکنند. ترمولومینسانس انتشار نور ناشی از تحریک گرمائی پس از پرتودهی کریستال است. در مرحله پرتودهی دزیمتر در معرض پرتو قرار میگیرد و باعث برانگیختگی الکترون و تولید جفت الکترون حفره میگردد. در مرحله گرمادهی الکترونها از دامهای الکترونی خارج شده و با حفره های بدام افتاده مجددًا ترکیب میشوند. طی این فرآیند الکترون به حالت پایه برگشته و انرژی اضافی رابصورت فوتونTL انتشار میدهد و در نهایت از روی منحنیهای بدست آمده و ضرایب کالیبراسیون به میزان دز پی برده میشود.