سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مرزبان – کارشناس ارشد و مدیر تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز قدر (نیرو)
ساسان اطرج – استاد یار و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این پژوهش از دیرگدازهای ریختنی آلومینا- اسپینل با سیستم نصب خودجاری بجای آجرهای کروم-منیزیت در منطقه دمش هوای کنورتور مس استفاده شده و نتایج حاصل از کاربرد آنها با یکدیگر مقایسه شده است . نتایج نشان داد که خوردگی دیرگدازهای ریختنی نسبت به آجر کروم-منیزیت بیشتر می باشد اما به دلیل مزایایی همانند عدم نیاز به سوراخ کاری و در نتیجه عدم نفوذ مذاب از طریق فضای اطراف حفرات دمش هوا، مشکل ایجاد شده در مورد استفاده از آجرهای دیرگداز که بصورت کاهش حجم فضای داخل کوره ایجاد می شود را ندارند و بنابراین کوره می تواند تعداد دفعات ذوب و تخلیه بیشتری را سپری کند . نتایج نشان داد که زمان عمرآجرهای کروم-منیزیت در منطقه دمشهوا در حد ۷۵ بار ذوب و تخلیه مذاب می باشد در حالیکه این عدد برای دیرگدازهای ریختنی خودجاری آلومینا-اسپینل بیشتر از ۲۰۰ بار می باشد