سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کورش شیرانی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
جعفر غیومیان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

واحد هیدرولوژیک کهردان (۱-۴-۳) ازحوزه کارون جنوبی به وسعت ۸۰۰ کیلومتر مربع، در جنوبی ترین قسمتاستان اصفهان واقع می باشد. برای تهیه شکل پهنه بندی خطر حرکت های توده ای ابتدا با استفاده از عکس های هوایی، شکل های زمین شناسی تهیه شده و بررسی های میدانی، شکل پراکنش زمین لغزشها تهیه گردید. سپس با استفاده از سایر منابع اطلاعاتی نظیر شکل های موضوعی موجود، اقدام به بررسی و تعیین عوامل موثر در وقوع لغزش (تعداد۸ پارامتر) و شکل های لازم در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ گردید. به منظور بالا بردن دقت، سرعت و سهولت تحلیل، تمامی اطلاعات مکانی و توصیفی در محیط GIS وارد نرم افزار Ilwis گردید. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز، ابتدا با استفاده از پارامترهای موثر در وقوع لغزش ، اقدام به تهیه شکل های پهنه بندی خطر لغزش در دو روش آماری رگرسیون خطی و آنالیز ممیزی نموده و سپس مورد ازیابی قرار گرفتند.