سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کاظمی نژاد – ‌کارشناس‌ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتمادشهیدی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجمشید سیدجمشید – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از روشهای پیش‌بینی امواج ناشی از باد، روش تجربی ارائه شده در کتاب راهنمای حفاظت ساحل ارتش آمریکا (مدل SPM ) می‌باشد. در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات هواشناسی حاصل از بویه موج نگار، بر اساس مدل SPM مشخصات امواج ناشی از باد در انزلی پیش‌ بینی شده است و با مقادیر اندازه‌گیری شده توسط بویه در شرایط آب عمیق و نیمه عمیق مقایسه شده‌اند. در مطالعه حاظر زمانهای تداوم متفاوتی برای باد فرض شده است و مشخصات امواج از جمله ارتفاع و پریود موج شاخص تعیین شده است. سپس مقادیر پیش بینی شده و مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه شده‌اند و خطای نسبی به ازای زمان تداومهای مختلف در نظر گرفته شده، تعیین شده است. نهایتا مناسبترین زمان تداوم برای منطقه تخمین زده شده است