سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر صولتی فر – رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه مدیریت بحران انجمن فردا سازان توسعه

چکیده:

برای مدیریت بحران موثر ارتباطات پیشرفته بسیار مهم می باشد . نبود ارتباطات ، مستقیما باعث پایین آمدن سطح آگاهی ازشرایط برای مدیران ارشد و هم برای امدادگران بحران درمحل سانحه می شود راه اندازی و نگهداری خطوط تماس مستقیم بین تصمیم گیران ،امدادگران رسمی و غیررسمی ،مقامات دولتی ، و عموم مردم یک هدف اصلی درتمامی برنامه ریزیهای مدیریت بحران می باشد . این مقاله بکارگیری پیشرفتها در فناوری که امکان تحرک و پویایی زیادی را در سیستم های مخابراتیمی دهد . سطح جدیدی ازانعطاف پذیری ساختارهای فرماندهی و عملیاتی را معرفی می نماید .