سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار گروه عمران، دانشگاه سمنان، پژوهشگر فوق دکتری سازه، دانشگاه
علیرضا کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

ضوابط لرزه ای آئین نامه ها آنقدر سریع در حال تکامل است که بسیاری از ساختمان ها که تنها چند سال قبل بر اساس ضوابط لرزه ای آئین نامه ای طراحی گردیده اند، اکنون به لحاظ رفتار لرزه ای، میتوانند خطرناک تلقی گردند که این امر اهمیت بحث مقاوم سازی را آشکار م ی سازد. با توجه به ناشناخته بودن رفتار پانل های ۳Dخصوصاً هنگامترکیب با اسکلت ساز ه ای، در حال حاضر از این سیستم جهت مقاوم سازی استفاده ن می شود و تنها بصورت تیغه ها یجدا کننده به همراه اسکلت مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از اتصالات لازم جهت ایجاد عملکرد توام آن با سازه ، نیاز به انجام تحقیقات بیشتری دارد . پس از تکمیل تحقیقات در زمینة رفتار ساز های پانلهای ۳D ، این پانلها (با توجه به سهولت اجرا و وزن کمتر نسبت به دیوار برشی )، می تواند یکی از روش های مناسب افزایش تعداد طبقات و یا تقویت ساختما نهای موجود به حساب آید.در این مقاله ضمن معرفی سیستم و بررسی تاریخچه تحقیقات پانل ۳D ، آیین نامه های موجود در این ارتباط معرفی می شوند. همچنین با توجه به بررسی رفتار لرزه ای قاب فولادی تقویت شده با این پانل ها و مقایسه رفتار لرزه ای قاب تنها و قاب ترکیبی ، پارامترهای مهم لرزه ای سیستم مذکور معرفی گردیده و نتیجه شده با توجه به سختی سیستم پانلی، با تمهیداتی می توان از آن جهت مقاوم سازی ساختمان های کوتاه تا میان مرتبه استفاده نمود که نیاز به بررسی بیشتر دارد.