سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سعید هاشمی طباطبایی – قائم مقام بخش ژئوتکنیک

چکیده:

سیستم امتیازبندی شیبها [۶] بر اساس اطلاعات حاصل از ۲۸ لغزش و سیستم امتیازبندی توده های سنگ [۳] پیشنهاد گردید جهت بررسی کارآرائی این سیستم (SMR) شش لغزش در امتداد محور ریشی کش – دیوپریاق ایالت کروال هندوستان انتخاب و با اعمال این سیستمنتایج حاصل از آن با نتایج آنالیز برگشتی حد تعادل مقایسه گردید. مطالعات نشان داد زمانی که مقادیر SMR به طبقات بالاتر (۱) نزدیک می شوند، تصویری بهتر از شرایط پایداری ارائه می نمای. وقتی به طبقات پایین تر (۵) نزدیک می شوند به نظر می رسد نتایج حقیقی حاصل نمی شود.