سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مقیمی – دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده بوعلی
محمدحسین آق خانی –
آمنه سازگارنیا –
مجید سرمد –

چکیده:

امروزه تعیین کیفیت درونی میوه ها و سبزی ها یکی از فعالیت های پس از برداشت است که با توجه به رشد تقاضا برای محصولات سالم و دارای کیفیت بالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . تعیین رسیدگی مهمترین قسمت در ارزیابی کیفیت درونی میوه ها می باشد که به چند عامل مانند میزان مواد جامد حل شدنیSSC) سفتی و اسیدی تهpH) بستگی دارد . هدف از انجام این پژوهش مقایسه طیف مرئی و مادون قرمز عبوری از سیب پرتقال و کیوی و تدوین مدلی برای پیشگویی pH و SSC کیوی بود . برای این منظور از این ۳ نوع میوه در جهت های افقی و عمودی در ناحیه بین nm ۴۰۰ تا nm1000 طیف نگاری انجام شد. در نهایت مدل کالیبراسیونی با استفاده از روش های آنالیز مولفه های اصلی PCA) و کمترین توان های دوم جزئیPLS) تدوین گشت . نتایج آزمایشات نشان داد که طیف عبوری به میوه مورد آزمایش و مواد تشکیل دهنده آن بستگی دارد ومشخص گردید که می توان با انجام طیف سنجی مادون قرمز خصوصیات کیفی مورد نظر میوه را به صورت غیر مخرب پیشگویی کرد