سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره زاغری تفرشی – دانشجوی دکترای پرس
فرشته سیستانه ای – مدیر کل دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی – و عضو هیئت
فریده یغمایی – معاونت پژوهشی و استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
فاطمه الحانی – مدیر گروه پرستاری و استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، گ

چکیده:

این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با استفاده از پرسشنامه ای جهت بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گردید. از ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور، ۳۰% بدون پاسخ، ۵۵% دارای سیستم و ۱۵% فاقد سیستم بودند. از ۲۲ دانشگاهی که دارای سیستم IT بودند، ۱۰۰% در واحد پذیرش ، ۹۶/۴% در حسابداری ومدارک پزشکی و بایگانی ، ۸۲/۱، در پیراپزشکی ، ۷۱/۴، در اتاق عمل، و ۵۳/۶% درپرستاری از این سیستم استفاده می نمودند. نتایج نشان می دهد واحد پرستاری کمترین پوشش IT را برخوردار است.