سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا امیرحاجلو –
آزاده ذولفقاری باغبادرانی –

چکیده:

مقدمه: امروزه با پیشرفت تمدن و توسعه فناوری وازدیاد روز افزون جمعیت، دنیا با مشکلی به نام آلدگی در هوا و زمین روبه رو شده است که زندگی ساکنان را تهدید می کند، بطوریکه در هر کشور حفاظت محیط زیست و بهبود کیفیت آب، خاک و هوا مورد توجه جدی دولتمران است. از سویی دیگر بکارگیری روشهای سنتی علی رغم صرف هزینه های بسیار جهت کشف و اصلاح آلده ک ننده های موجود و جلوگیری از آلودگیهای جدید جوابگی مشکلات محیط زیست نبود است. در این میان نانوتکنولوژی میتواند راه حلی برای درمان مسائل زیست محیطی باشد، راه حلی کوچک در اندازه ولی بی نهایت قدرتمند که طبق تعریف مؤسسه پیشگامی نانوتکنولوژی امریکا عبارتست از توسعه تحقیقات و فناوری در سطوح اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی با طول تقریبی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر به منظور فراهم آوردن شناخت اصولی از پدیده ها و مواد در نانو مقیاس و به منظور ایجاد و استفاده از ساختارها، قطعات و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک خود دارای خواص و عملکردهای جدیدی هستند. روش اجرا: محقق این مطالعه را به صورت مروری و با استناد به معتبرترین مقالات علمی و دستاوردها پیرامون تحقیقات نانوتکنولوژی در مهندسی بهداشت محیط چندکشور پیگام در این زمینه (امریکا، روسیه، کره جنوبی، استرالیا، انگلیس و ژاپن) طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ انجام داده است. بحث و نتیجه گیری: نانو تکنولوژی منجربه تغییرات شگرف در زمینه استفاده از منابع طبیعی، آب و انرژی خواهد شد، بطوریکه امکان بازیافت و استفاده مجدد از آنها را فراهم خواهد کرد. با استفاده از سنسورهای دقیق و سریع می توان آلودگیها را در سطح مولکولی شناسایی کرد و با بکارگیری نانوپودرها و پره های انتخاب کننده، آلودگیهای کوچک آبی (کمتر از ۲۰۰ نانومتر) و هوا (کمتر از ۲۰ نانومتر) را حذف یا اهش داد. همچنین نانوتکنولوژی جهت توسعه فناوری سبز ک ه محصولات جانبی ناخواسته کمتری دارند و نیز ساخت مواد سازگار با طبیعت، نمک زدایی از آب و برطرف کردن آلودگیها از بیرون ریزهای صنعتی با استفاده از جرم گیرها و صافیهای نانوساختار بکار می رود. تحقیقات نشان داده که استفاده از محصولات فناوری نانو علی رغم صرف هزینه های اولیه جهت تحقیقات و تولید صدها هیلیارد دلار کاهش هزینه های ناشی از بهسازی محیط زیست را در پی خواهد دشات. بنابراین لزوم سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه بایستی در اولویت های برنامه نانوفناوری کشور قرار گیرد. در این مقاله ضمن تعریف نانوتکنولوژی و تبیین اهمیت و کاربردهای آن در مهندسی بهداشت محیط به بررسی تجارب جهانی در این زمینه و آنچه درکشورها دست اقدام دارند خواهیم پرداخت.