سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا ناصح – شرکت کوپر تایر، کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

بدیهی است درهرکارخانه کلیه عوامل توقفات، کمیت و کیفیت تولیدات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرند و برنامه های اصلاحی در جهت بهبود وضعیت هریک از این عوامل طرحریزی می گردد، لکن با محاسبات شاخص کارایی کلی تجهیز (OEE) کلیه موارد مزبور بصورتی منسجم و هدفمند و قابل استفاده در تعیین کارایی کلی دستگاهها و نهایتا کارایی کلی کارخانه ارائه خواهند شد، که با تعریف یک هدف کمی برای این شاخص و تلاش برای رسیدن به هدف در طول دروه زمانی معین مجموعه عوامل توقعات کمیت و کیفیت محصولات تحت کنترل در خواهند آمد .