سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کلوشانی – کارشناس ارشد سازه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد فلاورجان، اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با ایجاد بازشو در جان تیرهای بتن آرمه، در حین بارگذاری، ترک های محلی اطراف بازشو ایجاد می شود، تنش درالمانهای بتن اطراف بازشو افزایش یافته و یکسری ترک های برشی ایجاد می شود، با ایجاد ترک اطراف بازشو حالت گسیختگی تیر در بار نهایی تغییر یافته، بطوریکه بار نهایی تیر با بزشو کاهش چشمگیری نسبت به بار نهایی تیر بدون بازشو پیدا می کند. یکی از روشهای تقویت تیر بتن آرمه با بازشو استفاده از ورق های FRP اطراف بازشو می باشد، این ورق های بدلیل مقاومت زیادی که در مقابل نیروهای کششی از خود نشان می دهند، کاربرد روز افزونی در تقویت سازه ها داشته. در این مقاله به روش اجزاء محدود و استفاده از نرم افزار ANSYS به بررسی اثر ورث های FRP در افزایش ظریفیت باربری تیر بتن آرمه با بازشو پرداخته شده است و محدوده ضخامت بهینه کامپوزیت FRP جهت تقویت، تعیین شده است.