سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر موسوی – کارشناس صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی
غلامرضا زهتابیان – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر داودی راد – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی

چکیده:

تعیین مناطق همگن در هیدرولوژیک جهت تعیین مناطق یا حوضه هایی به کار می رود که در برابر بارندگی دارای واکنش هیدرولوژیک یکسان باشند.
روشهای همگن سازی به دو گروه اصلی گرافیکی و عددی تقسیم می شوند، که در این مقاله از میان روشهای گرافیکی، روش منحنی های آندرو و از روشهای عددی، روش آنالیز خوشه ای انتخاب شده است.
به این ترتیب که با انتخاب ۱۹ زیر حوضه در دریاچه نمک ایران، ۱۴ پارامتر مورفومتری، اقلیمی و زمین شناسی آنها استخراج گردید. سپس به کمک تجزیهبه عاملها پارامترها محدود شدند و ۶ پارامتر اصلی و غیر وابسته از میان ۱۴ پارامتر انتخاب شدند . در انتها به کمک دو روش همگن سازی، حوضه های آبخیز همگن تعیین شدن و به کمک تجزیه و تحلیل توابع متمایز کننده صحت مناطق همگن مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که روش همگن سازی گرافیکی در مسائل هیدرولوژی از برتری نسبی نسبت به روش عددی برخوردار می باشد.