سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ع حاتم زاده – استادیارگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
پ حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
م کبودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

امروزه صنعت باغبانی به سمت تولید گیاهان یکنواخت و متراکم رو اورده است دلیل این امر بالا بودن بازارپسندی این گونه گیاهان سهولت بسته بندی و حمل و نقل گیاهان بالغ و نیز مستقر شدن راحت تر گیاه در مزرعه است روش متداول برای تولید گیاهان متراکم استفاده از موادشیمیایی بازدارنده رشد و به تاخیر اندازنده رشد است که امروزه بهدلیل اهمیت های زیست محیطی محققان در حال تحقیق و بررسی روشهای دیگر برای تولید این گونه گیاهان هستند خصوصا در صنعت تولیدنشاهای سبزیجات روشهای دیگر جهت تولیدنشاهای پاکوتاه و متراکم پیشنهاد می گردد. چرا که در اواخر دهه ۱۹۸۰ استفاده از دامینوزاید الار اولین ماده شیمیای مورد استفاده جهت کنترل ارتفاع نشا – ممنوع گردید دستکاری ژنتیکی مدیریت دمای گلخانه مدیریت ابیاری و تغذیه و تغییر کیفیت نور گلخانه از جمله روشهایی هستندکه جهت تولید این گونه گیاهان پیشنهاد می گردد محدود کردن کاربرد مواد شیمیایی در فضای سبز و محصولات برگی نیاز به جایگزین های غیرشیمیایی را برای کاشت گیاهان گلخانه ای افزایش داده است . دراین مقاله سعی شده است تا نقش نور و کاربرد پوششهایی که قابلیت جذب انتخابی نور photoselective plastic films را دارندمورد بحث قرارگیرد.