سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین عمرانیان –
مهدی اسدپور –
محمدهادی صدرالدینی –
علی نیازی –

چکیده:

با افزایش روزافزون دادههای بیولوژیکی، نیازمند بکار گیری ابزارهای هوشمند و سریع برای آنالیز و فهم فرایندهای موجود بین یکی از تکنیکهای پرکاربرد داده کاوی است که به عنوان یکی از رو ش های امید « کشف قوانین وابستگی » . این دادهها هستیم بخش در این زمینه به شمار میرود و به تازگی بسیار مورد توجه بیولوژیستها قرار گرفته است. این تکنیک در دو زمینه عمده کشف قوانین وابستگی موجود بین دادههای بیان ژن و بین دادههای برهم کنشی پروتئین-پروتئین بکار گرفته شده است. با توجه به اطلاعات موجود، استفاده از این تکنیک در داخل کشور چندان رایج نبوده و تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته است . هدف از این مقاله معرفی نحوه اعمال این تکنیک و بررسی کارهای تحقیقاتی صورت گرفته در این دو زمینه است.