سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجواد نقیبی –
حسین آهنی –

چکیده:

از جمله مشکلاتی که در زمینه آلودگی آب بخصوص توسط عناصر فسفر و نیتروژن مطرح است فرایند یوتروفی شدن می باشد.یوتروفی شدن را باید فرایندی طبیعی دانست که توسط فعالیت های بشری شتاب می یابد.فعالیت هایی ازجمله: تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی وپساب کارخانه ها،رواناب وآبشویی زمین های کشاورزی زیادکودخورده شناخته شده ترین جنبه یوتروفی شدن، شکوفایی رشد پر دردسر پلانکتونهای گیاهی است.در این مقاله با استفاده از تصاویر رستری سنجنده ETM+ ماهواره لندست ۷ وانواع پردازشهای رقومی اعمال شده از جمله تصحیحات ژئومتری و رادیومتری و همچنین بهبود کنتراست تصاویر و با مقایسه تفاوت های طیفی باندهای هشت گانه ETM+ در سیستم های نمایش تصویر مختلف و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بهترین ترکیب رنگی (Color Composit) جهت تشخیص یوتروفی شدن اراضی حاشیه دریاچه مهارلو ترکیب رنگی باندهایRGB=741تشخیص داده شد.که پس از تبدیل داده ها به اطلاعات مورد نظر و پهنه بندی مناطق یوتروفی شده، نقشه رقومی منطقه تهیه گردید.