سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش توکلی – مهندس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

قناتها متشکل از چندین میل و یک گالری و گاها بیشتر ، امکان برداشت آبهای زیرزمینی را برای مصارف کشاورزی و شرب از دیرباز امکان پذیر کرده اند و نکته جالب و مهم اینکه همانند دیگر اجزای طبیعت در کنار دیگر عوامل طبیعی هرگز لطمه ای به محیط زیست و ذخایز آبهای زیرزمینی وارد نساخه اند قناتها با وجه به اینکه بیشینه عمق میل انها در مادر چاه در مقایسه با چاه های عمیق حفاری شده بسیار کم است و این عمق تقریبا در تمام سالیان استفاده از قنات ثابت می ماند تراز آبهای زیرزمینی با عمق مادر چاه ثابت بوده و همگام با طبیعت در سالهای ترسالی با افزایش دبی و در سال های خشک سالی با کاهش دبی آب برداشتی را با بارش هماهنگ ساحته است و در این زمینه این نکته حائز اهمیت ذاست که از منابع آبی به اندازه بارش استفاده کرده ایم و ذخیره ای مطمئن برای ما و ایندگان حفظ خواهد شد . برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی در سالهای اخیر حادثه ای غم انگیز است که با کاهش سطح آب های زیرزمینی مخصوصا در دشتها آینده خوبی را برایمان ترسیم نمی کند حال در اینجا سعی شده که به اختصار نقش اساسی قنات در مقایسه با چاه های حفر شده نگریسته شود در پایان به مقایسه آماری کاهش آبهای زیرزمینی در چند حوزه مختلف و مزایای قنات در مورد کنترل تراز آبهای زیرزمینی بسنده شده است.