سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژیلا بالایی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام
مصطفی اسدی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید محمود غفاری – دانشگاه تهران
یوسف آقایو – دانشگاه تبریز

چکیده:

تاکسونومی یا سیستماتیک گیاهی زمینه علمی وسیعی است که تنوع شناسایی نامگذاری طبقه بندی و تکامل گیاهان را مورد مطلاعه و بررسی قرار می دهد و سیتوتاگزونومی یا اریولوژی کاربرد تعداد و ریخت شناسی کروموزوم ها به عنوا یک منبع اطلاعاتی برایطبقه یندی است که همراه با سایر زمینه ها چون دیرینه شناسی، زیست شناسی و… سبب تکامل و صحت هر چه بیشتر رده بندی های شده و این مقاله شامل بررسی کاریلولوژیکی ۴ گونه از تیره chenopopdiaceae یا اسفناجیان می باشد.