سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی جان علی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهن
محمد فلاح نژاد – موسسه فن و دانش ، دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی کامپیوتر واحد ساو
احمد فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوت

چکیده:

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای جهان برای ساماندهی به سوابق بهداشتی و درمانی شهروندان خود، کارت الکترونیک سلامت را انتخاب نمودند؛ چرا که مزایای فراوانی اعم از اندازه کوچک، قابلیت حمل آسان، قابلیت نوشتن مجدد، ایمن بودن، جلوگیری از اشتباهات نسخهنویسی، بازیابی آسانتر اطلاعات در اقصی نقاط کشور و دیگر خصوصیاتی از این دست، توانسته است آن را گزینه مناسب و جایگزین ثبت دستی جهت نیل به سوی شهروند الکترونیک و سلامت الکترونیک گرداند. این مطالعه بر اساس بررسیهای بعملآمده از منابع الکترونیک Pubmed, Ovid, Cochrans, Elsevier که طی سه سال گذشته بهچاپ رسیدند و بروشور کارتهای هوشمند رایج در جهان طی مدت سهماه، پیرامون وضعیت کارت هوشمند سلامت در جهان میباشد. با توجه به بررسی انجام شده برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور، نیاز به بستر اینترنت با ضریب نفوذ بالا و پهنای باند مناسب میباشد. همچنین ارائه قوانین مناسب حفظ حریم شخصی شهروندان و چارچوب شفاف جهت بهاشتراک گذاری داده از الزامات اجرای پرونده الکترونیک سلامت میباشد. ضمناً درصورتی که پرونده الکترونیک سلامت بخواهد با کارت هوشمند سلامت در ارتباط باشد و کارت حاصل اطلاعات تصویری و اسناد باشد باید از کارتهای پردازشی با حافظه EEPROMو استاندارد ۷۸۱۶ISO استفاده شود.