سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن سجادیان – بخش علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فروغ السادات منصوری –

چکیده:

لایه نگاری رایانه ای تکنیکی است که بدون نیاز به برش جراحی می تواند به عنوان روشی کم خطر برای به دست آوردن اطلاعات از قسمت های مختلف بدن، خصوصاّ در حیوانات کمیاب مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به قابلیت آنالیز کامپیوتری تصاویر و قدرت تمایز بالای بافت های بدن، C.T.Scan امروزه به عنوان یک روش پاراکلینیکی کاربردی دقیق در تشخیص ضایعات فضاگیر و تغییر شکل دهنده و انتخاب رهیافت های مناسب جراحی کاربرد فراوان پیدا کرده است . اما قبل از اینکه بتوانیم از این ابزار برای تفسیر ضایعات نواحی مختلف بدن استفاده کنیم، وجود اطلاعات پایه از تصاویر طبیعی آن ناحیه ضروری به نظر می رسد . بدین منظور بر آن شدیم تا در مطالعه ای به تهیه اطلس کاربردی از تصاویر C.T. نرمال گردن جبیر ایرانی که یکی از گونه های در معرض انقراض است بپردازیم . در این مطالعه از ۳ راس جبیر بالغ با متوسط سن ۳ سال استفاده شد . حیوانات تحت القای بیهوشی عمومی قرار گرفته در قالب های دست ساز مقید شده و به اتاق تهیه تصاویر منتقل شدند . تصاویر عمود بر محور طولی ستون مهره و با فاصله ۳ میلیمتر از یکدیگر از تمام طول گردن تهیه شدند . عرض و سطح پنجره برای بافت های با تراکم متوسط در نظر گرفته شد تا تمام ساختار ها در تصاویر قابل تشخیص باشند . همچنین از ناحیه گردن دو تصویر کلی، یکی بصورت جانبی و دیگری در جهت پشتی شکمی تهیه شد . تصاویر به دست آمده با توجه به منابع کالبد شناسی مورد مطالعه قرار گرفته و ساختار های موجود در آنها با مقایسه با لاشه های تشریح شده بز، گوسفند و گاو نامگذاری شد . در پایان موقعیت هر کدام از ساختار های تشکیل دهنده گردن نسبت به مهره های گردنی مجاورمشخص شد و همراه با تصاویر مربوطه در جدولی ارائه گردید . نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک مرجع در تفسیر ضایعات مربوط به ساختار های تشکیل دهنده گردن و انتخاب رهیافت مناسب مورد استفاده متخصصان رادیولوژی و جراحان دامپزشکی قرار گیرد .