سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه سرابادانی تفرشی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
منصور امیدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا بی همتا – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رضا میرزایی – کارشناس ارشد سازمان محیط زیست اراک

چکیده:

گیاه باریجه (Ferula gummosa B) ، از گیاهان بسیار ارزشمند دارویی – صنعتی بومی ایران، از خانواده چتریان (Apiaceae) می باشد. این گیاه پایا و منوکارپیک بوده و گل ها تنها یکبار در طول دوره رشد و پس از گذراندن ۷-۵ سال دوره رویشی بر روی گیاه ظاهر می شوند . در این پژوهش جهت بررسی کالزایی و باززایی این گیاه، بذور پس از استریل شدن به صورت متوالی با اتانول ۷۰% و هیپوکلریت سدیم ۲,۵ %، سه بار با آب مقطر دوبار استریل شده شستشو داده شدند . سپس محور جنینی توسط پنس و اسکالپل از پوشش بذر خارج شد و بر روی محیط کشت MS حاوی ۱/۴ از عناصر ماکرو و میکرو منتقل شد و در نهایت به اتاق کشت با شدت نور ۳۰۰۰lux برای ۱۶ ساعت دوره روشنایی و دمای ۲۰-۱۵ درجه سانتی گراد انتقال داده شد . پس ازگذشت ۲۰ روز، از گیاهچه های با بنیه مناسب ریزنمونه های ریشه، هیپوکوتیل، کوتیلدون، برگ اصلی، جنین و جنین برش داده شده تهیه گردید و به پتری های حاوی محیط کشت پایه ۱/۴MS به همراه ترکیبات مختلف کنترل کننده های رشد شامل هورمونهای BAP ،Kin 2-4.D NAA ، منتقل شدند . در فاز باززایی از محیط کشت پایه B5 به همراه ترکیبات هورمونی مختلف شامل هورمون های ABA، ADS،BAP استفاده شد و کالهای با منشا ریشه، هیپوکوتیل و جنین برش یافته به پتری های حاوی محیط کشت های مذکور انتقال داده شدند. در فاز کالزایی ترکیب هورمونی ۲mgl^-1BAP و ۱۰mgl^-1NAA و ریز نمونه ریشه نتایج مناسبی را به همراه داشت.در فاز باززایی ترکیب هورمونی ۱٫۵mgl^-1BAP و ۰٫۵mgl^-1 ADS نتیجه بخش بود. از میان کال های با منشا مختلف، کال های با منشا ریشه نتیجه بهتری در ارتباط با درصد باززایی نشان دادند.