سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدباقر مقیمی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله کامل بودن توابع مشخصه (ویژه) مساله نیومن- تریکمی برای معادلات از نوع مرکب تغییر یافته در قسمت بیضوی ناحیه حل، ثابت شده است. همچنین همزمان با آن، کامل بودن دستگاهی از معادلاتی که از مجموع توابع لژاندر بدست می آید، ثابت میشود.