سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

آلونیت بعنوان یک کانی صنعتی مهم و یک معرف پی جوئی مورد توجه می باشد. برای این که بتوان از این کانی به نحو احسن استفاده نمود جا دارد که به توضیح زمین شناسی آن در زمین توجه نمود. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که کانسارها یا رخنمون های این کانس عمدا در محدوده کمربندهای چینخورده اقیانوس آرام و مدیترانه واقع هستند. با توجه به مطالعات ـآماری انجام شده نوع آتشفشانی و در درجه دوم نوع گرمابی غالب می باشد . از نظر زمانی بالاترین پیک را دوران سوم نشان میدهد وپیک دوم به کرتاسه مربوط است. قدیمیترین پیک در اردویسین – سیلورین رخ داده است.