سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه زمین شناسی
شکوفا شعبان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه زمین شناسی

چکیده:

کانسار مس باغ خشک در ۱۴۵ کیلومتری جنوب غرب کرمان واقع شده است، این کانسار از نظر تقسیمات واحدهای زمین ساختی ایران، در زون ارومیه-دختر قرار گرفته، سنگهای منطقه شامل توده های نفوذی و خروجی است، توده های نفوذی از تونالیت تاکوارتزدیوریت را در بر میگیرد، توده های خروجی شامل توفها تاولکانیکهای آندزیتی می باشند و کانی زایی در منطقه را می توان با توده های نفوذی مرتبط دانست. در این ناحیه، عملیات زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، و گمانه های اکتشافی انجام گرفته است. در عملیات ژئوفیزیکی، سه آنومالی معرفی شده، شامل آنومالی شمالی، مرکزی و جنوبی، در بین این آنومالی با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی، آنومالی مرکزی دارای نقاط امید بخش می باشد، و عیار متوسط سطحی آن ۰/۱۷۶ و عیار متوسط عمقی آن ۰/۲۴ است.