سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری راد – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمد لطفی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

گستره مورد مطالعه در برگه ۱:۲۵۰۰۰۰ تکاب و ۱:۱۰۰۰۰۰ ماه نشان قرار دارد. محدوده مذکور با موقعیت ´۵۵ ˚۴۷ تا ˚۴۸ طول شرقی و ´۴۱ ˚۳۶ تا ´۴۵ ˚۳۶ عرض شمالی در شرق برگه ماه نشان در استان زنجان، به طور مشترک در نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰،۰۰۰ مهرآباد و قره گل واقع بوده و حدود ۶۵ کیلومتر مربع وسعت دارد. رخداد معدنی آهن میرجان در شرق ماه نشان و جنوب غرب روستای میرجان در ستیغ ارتفاعات منطقه رخنمون دارد. آهن های مذکور در مرز بین سازند کهر و باروت به شکل عدسی در دولومیت های باروت قرار دارد. کانه به صورت سین ژنتیک (همزمان با رسوبگذاری سنگ مادر) و استراتیفرم (همشیب و امتداد با سنگ مادر) نهشته شده است.