سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهداد موحدی –
الهام چیت گری –
احمد خاکزاد –

چکیده:

منطقه طوطی زار در شمال غرب اران در مرکز ایران واقع است. این منطقه یکی از زونهای مس زایی کمربند اتشفشانی ارومیه دختر است. عمده سنگهای منطقه را ولکانیک های ائوسن با جنس آندزیت تا داسیت تشکیل می دهند که توسط نفوذی های الیگومیوسن با جنس گرانودیوریتت تا کوارتز دیوریت قطع گردیده. در طول اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیکی که در سال ۱۳۸۲ از سوی سازمان زمین شناسی و اکتافات معدنی کشور در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ انجام گرفت چند آنومالی قوی مس و طلا در این ناحیه کشف شد. هدف اصلی این مقاله بررسی کانه زایی طلا و مس در مقیاس بزرگتر در سنگهای آذرین این منطقه است که در طی آن به نتایج حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ می پردازد. در طی این پروژه تعداد ۲۱۲ نمونه ژئوشیمیایی از زسوبات آبراهه ای جمع آوری گردید و ورد انالیز اسپکتروگراف نشری جهت عناصر مس ، سرب ، روی ، طلا و نقره قرار گرفت. با پردازش بر روی این داده ها مشخص گردید که آنومای مس در قسمتی از اطراف و کنتاکت توده و ولکانیک ها بطور گسترده ای افزایش می یابد. میانگین عنصر مس در این سنگها در حدود pmm 90 می باشد. متاسفان وسعت این آنومالی ها زیاد نیست همچنین با افزایش درجه آنومالی مس مقدار سرب و روی نیز افزایش می یابد. همچنین عناصر روی با یکدیگر همبستگی نشان می دهند. در قسمت شرقی توده نیز آنومالی بسیار قابل توجهی از عنصر تنگستن کشف گردید بطوریکه مقدار غنی شدگی این عنصر نسبت به حد زمینه بیش از ۳۰۰ برابر است همچنین بیش از بیست نمونه دیگر نیز دارای غنی شدگی های بالایی می باشند که کمترین انها ۵۰ برابر حد زمینه است و از این جهت این منطقه برای عنصر تنگستن دارای پتانسیل بالایی می باشد.