سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – کارشناس سازمان زمین شناسی
احمد خاکزاد – استادیار دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد بهزادی شیرکلا – استادیار دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه اناران با مساحت تقریبی ۴۰ کیلومتر مربع در نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ ماهانی و نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ مختاران یکی از مناطق آنومالی دار مرحله ژئوشیمیایی ۱:۱۰۰۰۰۰۰ جنوب خراسان بود که برای کار در مرحله نیمه تفصیلی ۱:۲۰۰۰۰ مناسب تشخیص داده شد. واحدهای سنگین آن شامل سنگهای آذرین نفوذی (گابروی دیوریتی ، دیاباز) سنگهای آذرین خروجی لاوای اسپلیتی سنگهای رسوبی ماسه سنگ، مارن قرمز، مارن سبز، مارن بین لایه ای سنگهای آلتره شده حاصل از الکترابازیکها شامل لیستونیت سیلیسی – کربناتهو دایکهای اسیدی آلتره شده می باشد.