سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی – تهران شمال
مهدی خداپرست – دانشگاه آزاد اسلامی – تهران شمال

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه جزئی از کمربند فلززایی آلپ _ هیمالیا می باشد که بر نوار آتشفشانی ارومینه – دختر منطبق است . در این کمر بند مانند ناحیه ی شهر بابک ماگماتیسم میوسن موجب پدید آمدن استرا توولکانوهای بزرگی گردیده است که در اغلب موارد تنها ریشه ی آنها باقی مانده است . کانسار مس پور فیری میدوک در ریشه ی یکی از این سیستم ها ی آتشفشانی طی فاز ماگماتیسم میوسن پسین می باشد . سنگ میزبفان اصلی کانی سازی ، توده ی ساب ولکانیک گرا نودیو ریتی ( پور فیری میدوک ) است که به درون سنگهای آندزیتی از زمان میوسن پسین نفوذ کرده است و کانه زایی مس – مولیبدن در ۵ گستره ای به وسعت تقریباً ۱/۵ کیلومتر مربع و عمق حد اقل ۸۰۰ متر به وقوع پوسته است که بیشترین تجمع عنا صر مس – مولیبدن در بخشهای فوقانی منطقه دگر سانی پتاسیک و مرز منطقه های دگر سانی فیلیک و پتاسیک می باشد . مطالعه وضعیت تکتونوماگمایی توده ی پور فیری میدوک حاکی از قلمرو ماگمایی کالک آلکان نوع I دارد. همچنین مشخص میشود گرا نو دیوریت پور فیری میدوک به رده ی گرانیتوئیدهای کمان ولکانیکی VAG در ارتباط است که در حوضه ی نئوتتیس به دنبال منطقه ی فرورانش صفحه ی اقیانوسی ، فرورانش صفحه ی عربستان به زیر صفحه ی قاره ای ایران به وجود آمده و موجب جایگیری توده ی گرانو دیوریتی میدوک گردیده است . از آن زمان به بعد با رخداد فرایندهای فرسایش ، سیمای کنونی کانسار مس- مولیبدن پورفیری میدوک شکل گرفته است .