سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد ملک قاسمی –
منصور مجتهدین –
محسن مؤذن –
اعظم انتظاری هرسینی –

چکیده:

کانسار بوکسیت مندیل بسر در جنوب پشرق مراغه، استان آذربایجان شرقی واقع است. این سفینه مدنی برای سازنده آهکی مربوط به اواخر رمین (که با توجه به مشاهده فسیل ها ی AGATHAMMINAPUSILLA SP. SP/VERMIPORELLA GEINITZIN YANGCHIANIACF سن این سازند اواخر پرمین نسبت داده شد) قرار دارد. و به وسیله سنگ‌های آهکی ری کریستایزه پوشیده شده است. مطالعات میکروسکوپی بافت‌های ماکروپیزوپیدی ، برشی دروغین، پلیتومورفیک و کلوفرمی را در منطقه نشان می‌دهد که نشان از ژنز برجا نهشته مورد مطالعه است. نتایج حاصل از ۱۵ آنالیز XRD متعلق به شش لای بوکسیت ۳۰ منطقه نشان می‌دهد که این نهشته در حقیقت مخلوطی از بوهمیت ، دیاسپور، هماتیت، کائولینیت، کلریتی، مسکویت ، روتیل و آناتاز می‌باشد و با توجه به مقدار کاری‌های موجد این افق شامل چهار رخسار سنگی است که عبارتند از ۱- اروس بوکسیت ۳۰ غنی از آهن ۲-پاس بوکسیتی ۳- بوکسیت با آهن کم ۴-کائولینیت. کانسار بوکسیتی مندیل بسر از نوع بوکسیت های کار ستی است و سنگ منشأ آن نیز با توجه به ۲۲ آنالیز XRF و نمودار CR/NI و نمودار پیرس وکن ۱٬۹۷۳ و مقدار TIO2 در نمونه‌های سنگ بازیکی می‌باشد.