سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فرید مر – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد علی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانه زایی در کانسارسرب- نقره ی راونج در لایه های کرتاسه ی زیرین روی داده است، مطالعات بافتی در مقیاس میکروسکوپی، نمونه های دستی و رخنمون ها همچنین مطالعه ی ساختاری موجود در منطقه، نشان از چند منشٱی بودن کانسار فوق را دارد که می توان به ترتیب، مراحل همزاد (رسوبگذاری و دیاژنز)، دیرزاد (احتمالاً تحرک دوباره ی سولفیدها و نهشت در سیماهای کارستی) را در ایجاد کانه زایی اقتصادی دخیل دانست. فرآیندهای اکسایشی و سوپرژن تٱثیر چندانی در تمرکز و تغلیظ ماده ی معدنی نداشته اند و تنها باعهث تبدیل در جای مجموعه ی سولفیدی به مجموعه کربناتی شده است. گسل های موجود، باعث گسیختگی در توده های کانسار و جابه جایی های پله ای و عمودی و افقی آنان شده است. با مطالعه ی میانبارهای سیال در کلسیت، دمایی بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ درجه ی سانتیگراد برای مراحل ابتدایی کانه زایی پیشنهاد می شود.