سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
بهزاد حاجی علیلو – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بررسی دگرسانیهای بسیار گسترده گرمابی و کانی سازی های رگه ای اطراف آنها در شمال غربزنجان و شرق میانه، دیدگاه های جدیدی در فلززائی البرز – آذربایجان بدست می دهد. در این مطالعه، وجود زونهای دگرسانی سریسیتیک، آرژیلیک پیشرفته ، آرژیلیک متوسط، کلریتی و پروپلتیک در این دگرسانی ها (۵ محدوده) ثابت شد. توده های کوارتز مرنزونیتی ضمن ایجاد این دگرسانی های بسیار وسیع ، باعث ایجاد کانی سازی های رگه ای به صورت مس، سرب و روی در اطراف آنها شده است. شواهدی مبنی بر کانی سازیهای مس از نوع پورفیری در منطقه مذکور به دست نیامد. شواهد ابتدایی و الویه نشانگر کانی سازی احتمالی طلا به صورت پورفیری در این منطقه است.