سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده ثمرین – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن مؤید – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
قادر حسین زاده – کارشناس ارشد امور اکتشافات شرکت مسکاو اهر

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی و در ۲۳ کیلومتری بستان آباد واقع شده است. در این منطقه نفوذ گرانیتوییدهای تیپ I در زمان الیگوسن به درون سنگ های آتشفشانی و آتشفشانی آواری ائوسن باعث کانی سازی اسکارن در منطقه شده است. دو مرحله اصلی کانی سازی قابل مشاهده است: کانی سازی اکسیدی Fe, Mn و به طور محلی W و کانی سازی سولفیدی Pb و Zn علائم کانی شناسی نشاندهنده تقدیم کانی سازی اکسیدی می باشد. مطالعه ریخت شناسی میانبارهای سیال، نشاندهنده شوری کمتر از ۲۰٪ معادل NaCl برای کانی سازی سولفیدی است و همچنین نسبت فاز مایع به حباب در میانبارهای ثانویه کاذب، نشانگر جوشش و غلیان سیال کانی ساز است که می تواند در نهشت کانه ها مؤثر باشد.