سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیح شاهزیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
محسن موید – دکترای پترولوژی
محسن موذن – دکترای پترولوژی
جمشید احمدیان – دانشجوی دکتری پترولوژی

چکیده:

توده ولکانیکی کوه دم در استان اصفهان و در زون ایران مرکزی قرار گرفته است این توده شامل ریولیت، ریوداسیت، داسیت، آندزیت و آندزی – بازالت است. اکثر این سنگهاه دارای بافت پورفیری و ندرتا شیشه ای با خمیره آفانیتی می باشند. مطالعات میکروسکوپی نشان میدهد سنگهای این منطقه بیشتر از فنوکریستهای پلاژوکلاز، کوارتز، هورنبلند، کلینوپیروکسن و بیوتیت تشکیل شده اند که در کنار آنها کانیهای فرعی مانند زیرکن، آپاتیت و مانیتیت مشاهده می شود.