سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران
جمشید حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
ولی اله صادقی دعوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار آنومالی شمالی یکی از مهمترین کانسارهای آهن ایران مرکزی بوده که در منطقه معدنی بافق واقع است. سنگ های گرانیتی و میکروگرانیتی با سن احتمالی کامبرین زیرین، سنگ اصلی در این کانسار هستند. فعالیت های تکنونیکی بعد از تشکیل کانسار، آن را به سه بخش غربی، مرکزی و شرقی تفکیک می کند. این کانسار از دو نوع کانسنگ کم عیار(آلبیت-کوارتز-مگنتیت) و پر عیار(آمفیبول- مگنتیت) تشکیل شده است. کانسنگ کم عیار بیشتر در قسمت غرب منطقه فراوان بوده و به سمت شرق از فراوانی آن کاسته می شود. کانسنگ پرعیار جوانتر از کانسنگ کم عیار بوده و پر کننده شکستگی های موجود در کانسنگ نوعاول است و دارای حجم ذخیره و پراکندگی محدود می باشد. طبق بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمی، تشکیل آلبیت صفحه شطرنجی دردگرسانی سدیک، بافت جانشینی مگنتیت، غنی شدگی از عناصر آلکالن(Na,K) و تهی شدگی از عناصر غیر متحرک (V,Ni,Co) در کانسنگ کم عیار نشان دهنده تشکیل آن توسط فرایندهای هیدروترمالی است. با انجام این بررسی ها در کانسنگ پرعیار نشان داد که تشکیل بافت دندریتی، غنی شدگی از عناصر غیر متحرک(V,Ni,Co) و تهی شدگی از عناصر آلکالن (Na,K) نشانه هایی برای منشا ماگمایی این کانسنگ است. اکسیداسیون بر هر دو نوع کانسنگ تاثیر داشته و با افزایش عمق از شدت آن کاسته می شود. کانه اصلی در هر دو نوع کانسنگ مگنتیت است.