سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تبریز، دپارتمان ع
فرهاد ملک قاسمی – دپارتمان علوم زمین، دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – دپارتمان علوم زمین، دانشگاه تبریز
لیلا ذاکری – دپارتمان علوم زمین، دانشگاه تبریز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شهرستان هشترود و در ۱ کیلومتری روستای شوردرق واقع شده است با توجه به مطالعات انجام شده کانه زایی در این منطقه از نوع اپی ترمال می باشد.
در منطقه مورد مطالعهفضاهای خالی ورشکستگی ها و درزه های موجود در واحدهای پیروکلاستیک به سن پلیوکواترنر (جزء مجموعه اتشفشانی – رسوبی سهند) ، کنگلومرا، ماسه سنگ های قرمز وآهکهای سازند قم به سن الیگومیوسن کم و بیش همگی رگه ها رگچه ها و آغشتگی هایی از کانی های سولفیدی آرسنیک (اورپیمنت و ری الگار ) را نشان میدهند.
میانگین عیار آرسنیک در نمونه های برداشت شده از منطقه مورد مطالعه ppm 4500 می باشد که نسبت به مقدار متوسط جهانی غنی شدگی نشان میدهد.
بافت عمده رگه های کانی سازی شده پر کننده فضای خالی (open space filling) می باشد فراگیر بودن بافت پر کننده فضای حال به عنون بافت اویه کانسار و نبود بافت جانشینی و دیگر بافتهای درجه حرارت بالا نشان دهنده ته نشست کانه ها در شرایط نزدیک به سطح زمین و درجه حرارت پایین می باشد.
بر اساس مطالعات صحرایی مطالعات میکروسکوپی و داده های تجزیه ای انواع دگرسانی های آرژیلیکی، سیلسی شدن، پیریتی شدن و دولومیتی شدن در منطقه قابل تشخص است که از این میان دگرسانی آرژیلیک بیشتری گسترش در منطقه دارد.
با بررسی های انجام گرفته چنین به نظر می رسد که آرسنیک به دلیل تحرک زیاد خود توسط سیالات ماگمایی از یک منبع ماگمایی در اثر چرخه های گرمابی متعاقب ماگماتیسم به درون شکستگی ها و زنهای نفوذپذیر حمل و نهشته شده است بنابراین وجود آرسنیک درماسه سنگهای قرمز به دلیل تحرک بالای آرسنیک در محیط های ثانویه و در نتیجه ایجاد یک غنی شدگی ثانویه در سنگ میزبان است.