سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
سعید میناپور – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بررسی استخراج نرم کننده DOP از بسیار PVC با استفاده از روش اتصالات عرضی پرداخته شده است. برای ایجاد اتصالات عرضی، ابتدا آمیزه ای از PVC ساخته شد. سپس با استفاده از یک نوع کاتالیست انتقال فاز، یونهای دی تیوکاربامات در سطح پلیمر نشانده شدند. قرار دادن آمزه ی دی تیوکاربامات دار شده در مجاورت پرتوهای UV باعث به وجود آمدن اتصالات عرضی در سطح آن گردید. با گرفتن طیف FTIR از سطح آمیزه ها، بوجود آمدن اتصالات عرضی محرز گردید. نتایج آزمایش استخراج نرم کننده، بیان کننده کاهش خروج نرم کننده بین ۲۰ تا ۷۰ درصد و کاهش ریسک استفاده از PVC در صنایع پزشکی بود اما نتایج آزمایش کشت سلولی نشان داد که برای استفاده از روش ایجاد اتصالات عرضی بهتر است از مواد دیگری استفاده گردد که سازگاری بالاتری با سلولها داشته باشند.