سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حدادی – شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران- ایران
حسین ارغوانی – شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران- ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید تلاوت – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تلفات انرژی یکی از عوامل بسیار مهمی است که باکاهش آن می توان شبکه را به سوی بهره برداری اقتصادی سوق داد. در شبکه های برق رسانی کشور درصد قابل توجهی، در حدود ۱۳%، از توان و انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه ها در مسیر تولید تا مصرف به هدر میرود. تلفات درتمام سطوح سیستم قدرت یعنی تولید،انتقال و توزیع وجود دارد که حدود ۷۵ درصد از تلفات در سیستم های توزیع اتفاق میافتد که علت این امر زیاد بودن مقادیر جریان، پایین بودن سطح ولتاژ و نیز ساختار شعاعی این سیستم ها می باشد.لذا در زمینه تلفات، سیستم های توزیع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بیشترین بحث را به خود اختصاص داده اند. از مهمترین اهداف بهره برداری ازشبکه به صورت حلقوی، کاهش تلفات، افزایش پایداری وبهبود ضریب اطمینان شبکه می باشد.
دراین مقاله به بررسی مقوله کاهش تلفات به واسطه بهره برداری غربالی از شبکه های توزیع فشار ضعیف پرداخته میشود. به منظور محاسبه میزان کاهش تلفات با این نوع بهره برداری ، الگوریتم های پخش بار مربوطه بر روی فیدرهای فشار ضعیف در سه پست منطقه بوعلی شرکت توزیع برق مرکز تهران تست شده است. نتایج نشان می دهد که در فرایند حلقوی نمودن فیدرهای فشار ضعیف توزیع، تلفات اهمی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و پروفیل ولتاژ نیز بهبود می یابد.