سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام اویسی –

چکیده:

یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی در ارتباط با مسائل دریا صید بی رویه آبزیان می باشد. این امر باعث کاهش منابع دریایی جهان شده است و مهمترین عوامل موثر در کاهش منابع دریایی عدم برنامه ریزی و عدم اجرای قوانین و حقوق دریایی در بخش صید آبززیان می باشد. یکی از بزرگترین استفاده بشر از منابع دریایی صید ابزیان می باشد. در سال ۱۹۵۰ در حدود ۲۱میلیون تن از دریاها بدست آمده و هر ساله ۶%به آن اضافه می شود در سال ۱۹۷۰ به ۷۰میلیون تن رسیده و امروزه بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن است.۴۰% توان محصول دریایی در نیمکرده شمالی و ۶۰% آن در نیمکرده جنوبی است. با گذشت زمان کشورهای مختلف دنیا از نظر روند برداشت گونه های مختلف آبزیان دچار افت اقتصادی شده اند که عمده این کشورها در مناطق آسیای شرقی قرار داشته و همچنین به دلیل استفاده مفرط این کشورها از منابع دریایی در امر تغذیه، کاهش بهره اقتصادی در این مناطق بیش از سایر مناطق دنیا مشاهده می شود. شرق آسیا، اروپا و آمریکای مرکز به دلیل نزدیکی و مجاورت بیشتر این مناطق با دریاهای ازاد بیشترین سهم صید جهانی آبزیان را شامل می شوند. که این میزان با گذشت زمان سالانه رو به افزایش می باشد. مردم شرق آسیا علاوه بر اینکه بیشترین صید آبزیان منابع دریایی را به خود اختصاص می دهند در بخش کشتاب ورزی بالاترین رقم تولید را در بین سایر مناطق دارند. میزان تولید محصولات کشتاب ورزی روند رو به رشدی را نسبت به گذشته داشته که بیشترین میزان ان در شرق آسیا مشاهده می شود.