سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
فرحناز اقبالی بابادی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
زاهدی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اصفهان
نادری – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اصفهان

چکیده:

وجود ترکیبات گوگردی یکی از منابع اصلی ایجاد آلودگی و تولید دی اکسید گوگرد در حین احتراق زغالسنگ است که استفاده از آن را محدود می نماید. گوگردزدایی زغالسنگ به سه روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام میشود. فلوتاسیون مهمترین روش فیزیکی است که به واسطه آن میتوان گوگرد پیریتی زغال را طی فرآیند شناورسازی و با استفاده از تفاوت خاصیت سطح پیریت و زغال جدا نمود. اغلب در صنعت، فلوتاسیون زغال به منظور کاهش خاکستر زغال مورد استفاده قرار میگیرد، ولی با استفاده از مواد شیمیایی و شرایط مناسب میتوان کاهش گوگرد زغال به وسیله روش فلوتاسیون را نیز مورد توجه قرار داد. در این تحقیق، تأثیر مواد شیمیایی مورد استفاده به عنوان کلکتور و کف ساز و همچنین تأثیر غلظت پالپ بر روی کاهش گوگرد و خاکستر زغال و نیز درصد بازیافت زغالسنگ در مقیاس نیمه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق، کلکتور نفت سفید نسبت به بنزول عملکرد بهتری داشته، همچنین کف ساز روغن کاج نتایج کاهش گوگرد بهتری از خود نشان داده است.