سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله فرایندهای کشش مجدد مستقیم و معکوس بااستفاده ازشبیه سازی توسط روش المان محدود مورد بررسی قرارگرفته و با معرفی زاویه تتا اثرتغییر آن برنسبت کشش درکشش مستقیم مجدد مورد بررسی قرارمیگیرد همچنین با بررسی کرنش ضخامتی درکشش مجدد برتر بودن کشش مجدد مستقیم درمقایسه با کشش مجدد معکوس درشرایطی که رفتارکارسختی ماده همسان باشد نشان داده میشود درانتها باتوجه به زاویه تتا رابطه ای بین ایجادابزار و قطعه نهایی جهت دستیابی به حداکثر نسبت کشش درکشش مجدد مستقیم ارایه میگردد