سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدی – شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری

چکیده:

قوانین زیست محیطی در رابطه با کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب لزوم بهبود و کارآیی فرایندهای تصفیه و عملکرد تاسیسات مربوطرا بیش از پیش آشکار می سازد. دستیابی به راندمان بهینه تصفیه علاوه بر طراحی و نصب، راه اندازهراهبری درست را نیز می طلبد که متاسفانه در اکثر تصفیه خانه های موجود در ایران به علت نبودن تجربه و دانش کافی در زمینه های فوق خصوصا راهبری فرایندهای پیچیده تصفیه، علاوه بر کاهش عمر مفید تصفیه خانه، پساب خروجی همشیه مشکل ساز بوده است.
مشکلات بیولوژیکی تصفیه خانه ها همواره باعث کاهش راندمان تصفیه خانه گردید و عدم وجود دانش کافی در چگونگی مقابله با این مشکلات باعث گردیده تا برخی ازتصفیه خانه ها مدتهای طولانی با مشکل بوجود امده به کار خود ادامه داده و اسباب آلودگی منابع آبهای پذیرنده را فراهم آورند.
دراین مقاله سعی شده است تا مشکل تشکیل کف که یکی از مشکلات بیولوژیکی مرسوم درتصفیه خانه های فاضلاب می باشد به همراه تجارب حاصله در تصفیه خانه فاضلاب شهر کرد از مقابله با این مشکل بیولوژیکی تشریح شده و راههای مقابله با آن به صورت کاربردی جهت استفاده بهره برداران و کارشناسان فرآیند تصفیه خانه ارائه گردد. برای این منظور در ابتدا به بررسی انواع کف های تشکیل شده در تصفیه خانه های فاضلاب و نحوه مقابله با آنان پرداخته می ود و سپس تجارب حاصله در تصفیه خانه شهر کرد در مقابله با کف ناشی از باکتری نوکاردیا تشریح می شود.