سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه فتاحی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شریف تهران
رادین تحویلداری – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شریف تهران
احمد امجدی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شریف تهران
مریم بهرامی – بیمارستان رسالت، تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی ساختار فیبرهای کلاژن پوست ناحیه کمری انسان ، تحت اثر لیزر قطبیده و کم توان هلیوم- نئون در سه جهت قطبش متفاوت با استفاده از سیستم الیپسومتری پرداخته ایم. نمونه ها در سه جهت قطبش و زمان های تابشدهی متفاوت تابش دیدند. ناحیه ||L تحت اثر لیزر در حالیکه بردار میدان الکتریکی در جهت موازی با ستون فقرات قرار داشت، تابش دید. ناحیه⊥L تحت تابش لیزر قطبیده در حالتی که میدان الکتریکی در جهت عمود بر جهت ذکر شده بود قرار گرفت. ناحیه LΟ تحت تابش لیزر با قطبش دایروی قرار گرفت. ناحیه C تحت هیچ تابشی قرار نگرفت. مشاهده شد که مقدار دوشکستی بافت به جهت میدان الکتریکی لیزر وابسته است. ناحیه ||L بیشترین مقدار دوشکستی را از خود نشان داد. این مقدار به مقدار دوشکستی ناحیه C، نسبت به سایر قطبش ها نزدیکتر است که می توان نشان داد کلاژن ها در این ناحیه منظم ترند. مقدار دوشکستی LΟ از ⊥L بیشتر است. با بالا رفتن زمان تابشدهی مشاهده شد که دوشکستی بافت کاهش می یابد زیرا با افزایش زمان تاب شدهی کلاژنهای بیشتری بر اثر تخریب گرمایی از حالت طبیعی خارج می شوند و در نتیجه مقدار دوشکستی کاهش می یابد.