سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم السادات میرلوحی – دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبایی منش – دانشگاه اصفهان

چکیده:

سنگ های آتشفشانی سیلورین در جنوب کاشان در تاقدیس جهق رخنمون دارند. این سنگ ها بازیک تا نیمه بازیک بوده و متحمل دگرسانی شده اند. کلریت یکی از مهمترین کانی های ثانویه است که طی فرایندهای دگرسانی در این سنگ ها تشکیل شده است. بررسی این کانی براساس نتایج آنالیز نقطه ای نشان دهنده ترکیب ریپیدولیت و پیکنوکلریت است. دمای بدست آمده از ترمومتری این کانی نسبتا بالا بوده و حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد است. همچنین مقایسه ترکیب این کانی و دمای بدست آمده از آن ها نشان می دهد که کلریت های آهن دار نسبت به کلریت های منیزیم دار در دمای بیشتری تشکیل شده اند.