سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام کیوانی نیا – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ماهان
معصومه کارور – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ماهان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در لیزرهای فیبری آغشته به اربیوم (EDFLs) افزایش غلظت یون اربیوم به عنوان ماده فعال تقویت کننده نه تنها همواره بهره را بالا نمی برد بلکه در سیستم های که از یک طول موج فعال در لیزر استفاده می کنند با افزایش غلظت یون اربیوم با توجه به توان چشمه پمپ، رفتار خود تپیده و سینوسی و در سیستم هایی که از دو طول موج فعال استفاده می شود رفتار –T پریودیک، nT – پریودیک و آشوبناک دیده می شود. برای حل مدل حاکم بر این سیستم ها که در محیط غیرهمگن در حالت کلی تعداد ناشمارایی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی داریم. برای اولین بار با استفاده از روشی به نام ممان توانسته ایماین معادلات را به تعداد شماریی معادله دیفرانسیل معمولی تبدل کرده و سپس با حل این معادلات آثار افزایش غلظت یون اربیوم الائیده را بررسی کنیم که با نتایج تجربی مطابقت دارد.