سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش گل شاه – کارشناس ارشد، صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)
فاطمه فرهت نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

در تحقیق حاضر کمانش متقارن صفحات دایره‌ای و حلقوی ارتوتروپ با ضخامت متغیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این صفحات تحت فشار یکنواخت خارجی قرار دارند و ضخامت آنها به طور خطی تغییر می‌نماید. لبه داخلی صفحات لبه‌ای آزاد و لبه خارجی آنها دارای تکیه‌گاه می‌باشد. صفحات بررسی شده دارای تکیه گاه های گیردار، ساده والاستیک مقاوم در برابر پیچش هستند. برای تحلیل کمانش این صفحات از روش ریلی-ریتز بهینه شده استفاده شده است. در این روش از توابع چند جمله ای که بر اساس تغییر شکل استاتیک صفحات دایره ای ارتوتروپ در خمش می باشند و اقنا کننده شرایط مرزی هستند، استفاده شده است. در روش فوق از پارامتر نمایی در تابع تغییر مکان استفاده می شود و مقادیر ویژه به دست آمده از تحلیل نسبت به این پارامتر حداقل می گردند. مزیت دیگر این روش علاوه بر سادگی نسبی آن نسبت به سایر روش ها، این است که کل الگوریتم حل مسئله قابل برنامه نویسی می باشد. در این تحقیق اثر تغییر شعاع، تغییر ضخامت، تغییر نسبت مدول یانگ در دو جهت شعاعی و محیطی، تغییر تکیه گاه و تغییر نسبت شعاع خارجی به داخلی در صفحات حلقوی بر روی ثابت کمانش (بار بحرانی کمانش بی بعد شده) بررسی شده است.