سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید برومندزاده – کارشناس خط لوله در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
محمد ساغری چی ها – کارشناس خط لوله در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

چکیده:

معمولاً نیروهای فشاری در خطوط لوله در اثر مقاومت اصطکاکی در برابر افزایش طول به وجود می آیند که دلیل این افزایش طول نیز تغییرا ت دما و فشار درونی می باشد . این نیروها می توانند باعث کمانش در بخشی هایی از خطوط لوله شوند که دارای ی ک انحنای اولیه ٣ می باشند . در خطوط لوله ی زیر دریا در هنگام لوله گذاری به وجود آمدن انحنا های جزئی اجتناب ناپذیر می باشد که این موضوع احتمال به وجود آمدن کمانش در خطوط لوله زیر دریا را افزایش می دهد . دو نوع کمانش در واقعیت وجود دارد که نوع اول در اثر حرکت به سمت بالا و جدا شدن از سطح دریا به وجود می آید و به آن کمانش عمودی ٤ گفته می شود و نوع دوم در اثر حرکت مارپیچی لوله به صورت عرضی در کف دریا به وجود می آید و به آن کمانش عرضی ٥ گفته می شود . در این مقاله در ابتدا روابط کمانش عرضی معرفی شده است . سپس با استفاد ه از این روابط احتمال رخ دادن یا ندادن کمانش عرضی ارزیابی شده است . در پایان نیز نتایج تحلیل انجام شده بر این اساس، برای خطوط لوله ی دریایی فازهای ۷۱و ۸۱ توسط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ارائه گردیده است .