سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عرفان جابرزاده – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی کمانش موضعی صفحات مستطیلی همراه با تقویت کننده میانی با بارگذاری غیر یکنواخت می باشد. برای بررسی این مساله از روش گالرکین استفاده می شود که روشی بسیار قدرتمند در حل معادلات دیفرانسیل است و به طور مستقیم از خود معادله دیفرانسیل از خود معادله دیفرانسیل در روند حل مساله استفاده می نماید. در این صفحات وجود تقویت کننده میانی به عنوان شرایط مرزی داخل صفحه در نطر گرفته شده و به صورت یک فنر پیچشی با سختی معین مدل می گردد. لبه های بارگذاری شده ورق به صورت تکیه گاه ساده هستند، در حالی که دو لبه دیگر ورق با شرایط مرزی مختلف در نظر گرفته شده است. بارگذاری ورق به صورت خطی و غیر یکنواخت با شیب معین می باشد. برای دورنیابی رفتار ورق و ارضاء شرایط مرزی مساله از توابع مثلثاتی در راستای طولی و از توابع چند جمله ای در راستای عرضی ورق استفاده می شود. حل مساله در نهایت منجر به حل یک مساله مقادیر ویژه می گردد. نتایج حل مساله برای شرایط مختلف تکیه گاهی ورق و بسته به سختی پیچشی تقویت کننده میانی، به صورت نمودارهایی که تغییرات ضریب کمانش ورق در برابر نسبت طول به عرض آن را نشان می دهند، ارائه شده است. حل مساله برای طراحی و بررسی کمانش موضعی ورق های با تقویت کننده میانی و بال تیر I شکل کاربرد دارد.