سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی ع
مریم پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست – دانشکده محیط زیست دانش
اطهره نژادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست – دانش

چکیده:

دفع غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری ، صنعتی و بیمارستانی یکی از معضلات زیست محیطی کشور محسوب میشود. متوسط سرانه تولید مواد زائد جامد شهریدر کشور ما۷۰۰ گرم به ازای هر نفر در روز( حدود ۲۹۰ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر ) می باشد که بیشترین اجزائ زباله را پسماندهای آلی ( ۶۰ تا ۷۰ درصد زباله ) تشکیل میدهد. در کشور ما تنها ۸ درصد پسماندهای شهری بازیافت ،کمپوست و استفاده مجدد میشوند در حالیکه ۹۲ درصد مواد زائد دفن میشوند که از این روش مدیریتی مواد زائد جامد، حدود ۲۵ درصد دفن اصولی و تقریبا بهداشتی است و مابقی بشکل دفنغیربهداشتیو تلنبار می باشند. بنابراین لزوم بهینه سازی برخی از مراکز دفن غیر بهداشتی کشور و رساندن سطح فعلی آن به سطح قابل قبول بین المللی از یک سو و جامع پوشی به اهداف حفظ سلامت عموم و محیط زیست از سوی دیگر از طریق استفاده از بیو راکتور دفن پایدار ایجاد می گردد.امروزه دفن بهداشتی پسماندها با توجه به بالا رفتن سطح استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی به فرایندی مطلوب بنام بیوراکتور دفن پایدار مبدل گردیده که در روند طراحی آن کلیه ملاحضات فنی ،اقتصادی ، اجتمایی ، زیست محیطی و بهداشتی بگونه مطلوب ملحوظ گردیده است. از مزایای بیوراکتور دفن پایدار ، کنترل استحصال گازهای حاصل از مراکز دفن ( LFG) و جلوگیری از انتشار گاز های گلخانه ای به اتمسفر ، امکان استحصال انرژی جهت مصارف خانگی ، صنعتی( دیگهای بخار و میکرو توربین ها) و سوخت اتومبیل ، بالابردن سرعت تجزیه بیولوژیکی در بیوراکتور دفن و تصفیه شیرابه در جا ، امکان استفاده مجدداز فضا جهت دفن مجدد پسماندها، امکان استفاده از زائدات دفن شده بعنوان کود پس از پایان فرایند تثبیت ،بازیافت و استفاده مجدد از اجزاء قابل بازیافت پسماندها ( بازیافت در مقصد ) و در نهایت بهبود شاخص های زیست محیطی و بهداشتی و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی می باشد. هدف از ارائه این مقاله بررسی ترکیب مواد زائد جامد در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای جهان و روشهای مختلف مدیریت دفع و استفاده مجدد از مواد زائد و درنهایتسهم دفن بهداشتی و غیر بهداشتی در مدیریت مواد زائد جامد کشور و معرفی بیوراکتور دفن پایدار و اصول طراحی آن در ساماندهی و مدیریت صحیح مواد زائد شهری ،صنعتی و خطرناک می باشد.