سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین علیدادی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط – دانشکده بهداشت مشهد
علی نقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط – دانشکده بهداشت تهران
عبدالرئوف دادپور – کارشناس بهداشت محیط شهرستان خواف

چکیده:

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است. کنترل آلودگیهای محیط ازجمله مواد زاید جامد بخشمهمی از این وظیفه را تشکیل میدهد. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد. در این تحقیق نحوه جمع آوری و دفع زباله و کمیت و کیفیت زباله در سطح شهرستان خواف در سال ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای نظیر مقدار روزانه تولید زباله، مقدار مواد آلی و غیر آلی زباله ، درصد اجزای فیزیکی زباله شامل مواد آلی و فساد پذیر، فلزات،شیشه،کاغذ و کارتن،پارچه و منسوجات ، چگالی زباله، سرانه زباله به ازای هر نفر و میزان هزینه جمع آوری و دفع هر کیلو گرم زباله محاسبه گردید. نتایج حاصله نشان می دهند که بطور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر خواف ۱۷۶۳۲ کیلوگرم می باشد و تولید سالیانه زباله در این شهر ۶۴۳۵ تن زباله است. حدود ۶۲/۵ درصد زباله شهر خواف را مواد آلی و ۳۷/۵ درصد آن را مواد غیر آلی تشکیل می دهند. متوسط سرانه تولید زباله در طول سال به ازای هر نفر ۸۲۴ گرم می باشد و متوسط چگالی زباله این شهر ۴۰۵ کیلوگرم برمترمکعب بود. هزینه جمع آوری و دفع هر کیلو گرم زباله در روز ۱۰۸ ریال می باشد