سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فتحی – کارشناس ارشد بخش سدسازی مهندسین مشاور فرازآب
هاله مشکین قلم – کارشناس بخش سدسازی مهندسین مشاور فراز اب

چکیده:

در این مقاله ضمن تعریف معادله خزش جهت بررسی رفتار ویسکوالاستیک محیط های سنگی ، نرم افزار ANSYS که توانایی مدل کردن رفتار خزشی را دارا می باشد معرفی شده است. سپس روش معرفی معادله خزش دوم به نر افزار ارائه گشته و پارامترهای لازم برای این منظور معرفی می شود. از نتایج آزمایشهای خزش انجام گرفته پارامترهای مورد نیاز برای تعریف معادله خزش برآورد می گردد. به منظور بررسی رفتار خزشی نمونه عددی معرفی شده است. نمونه عددی در نظر گرفته شده سد خاکی علویان بوده که برای این منظور ابتدا مقطع زمین شناسی پی سد علویان آورده شده و در ادامه محاسبه پارامترهای لازم برای اعمال به نرم افزار و نحوه بارگذاری ارائه می گردد. در آخر نتایج حاصل از تحلیل با نتایج رفتار سنجی مقایسه شده است.